หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ITA | 2563

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วัดห้วยจระเข้ ถนนพิพิธประสาท
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร.๐๓๔ ๒๔๔ ๕๐๕ โทรสาร ๐๓๔ ๒๔๔๕๐๖

npt@onab.go.th