แจกเทมเพลทจดหมายข่าว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม แจกเทมเพลทจดหมายข่าว และเทมเพลทประกอบข่าวที่เหมาะกับขนาดที่เฟสบุ๊กกำหนด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบจดหมายข่าว | คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook

nptadmin

May 23, 2020

บ้าน ราชการ ช่วยวัด

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำรวจวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจากการสำรวจ พบวัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 5 วัด บัดนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความช่วยเหลือวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว วัด ช่วย บ้านและราชการ บ้าน + ราชการ ช่วยวัด

nptadmin

April 14, 2020

วัดช่วยวัด

วันนี้ (9 เมษายน) เวลา 09.30 น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ในนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปถวายเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณร ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดทั้งในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส

nptadmin

April 9, 2020

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่อย่าลืมพระภิกษุสามเณรที่อยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พระภิกษุสามเณรอยู่วัด อยู่เชื้อ เพื่อชาติ แต่ญาติโยม อย่าลืมเข้าวัดนำภัตตาหารมาถวายกันนะครับ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

nptadmin

April 4, 2020
1 5 6 7 9