พระมาโปรด

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน โดยจัดข้าวกล่องมอบแก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เริ่มเวลา 10.00 น. – 13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวนวันละ 500 ชุด จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย

nptadmin

April 2, 2020

วัดพระปฐมเจดีย์ Big Cleaning องค์พระ

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

nptadmin

March 23, 2020

วัดกลางบางพระกับ Social distancing พิธีการศพ

เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน วัดกลางบางพระ

nptadmin

March 23, 2020

Big Cleaning Day องค์พระ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครนครปฐม เพื่อสนับสนุนรถฉีดน้ำ เพื่อร่วมกับทางวัดพระปฐมเจดีย์ ในการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

nptadmin

March 21, 2020

พลังบวรจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

วันนี้ (๒๐ มีนาคม) เวลา ๐๙๐๐ น. ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พลังบวรจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์”

nptadmin

March 20, 2020

สาธารณสงเคราะห์

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่วัดบางเลน อำเภอบางเลน ได้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้มีความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยด้วยการเย็บผ้าด้วยมือตนเอง

nptadmin

March 19, 2020

ร่วมด้วย ช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤติ

คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

nptadmin

March 18, 2020

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมประกาศมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

nptadmin

March 18, 2020

ผู้ว่าฯ พาทำบุญ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดศิลามูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชา รัฐ

nptadmin

March 16, 2020
1 6 7 8 9