วัดจังหวัดนครปฐม ตั้งตู้พระทำ นำสุข

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เชิญชวนวัดในจังหวัดนครปฐม ตั้งตู้พระทำ นำสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมีวัดต่างๆ ทยอยตั้งตู้อย่างต่อเนื่อง