วัด ประชา รัฐ

รายนามวัดจังหวัดนครปฐม ที่นำร่องโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้