อย่าลืม คืนนี้ เรามีสำคัญ

รวมตัวกันหน้าพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเจริญมนต์ และเจริญจิตภาวนาข้ามปี รวมถึงรับพรและน้ำพระพุทธมนต์ จากพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ มาสั่งสมบารมีด้วยกัน เริ่มเวลาสามทุ่ม เป็นต้นไป