ฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์นครปฐม ประชุมเตรียมอบรมก่อนสอบ นธ.

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน ประธานฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมก่อนสอบให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเข้าสอบวัดความรู้นักธรรมชั้นโทและเอก

nptadmin

October 9, 2020

การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติมหาเถรสมาคม (คลิกเพื่อดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคม)มหาเถรสมาคม ได้มีมติเรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พิธีสวดพระพุทธมนต์ ฯลฯ

nptadmin

October 7, 2020

คณะสงฆ์อำเภอสามพรานประชุมติดตามงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน พระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ

nptadmin

September 11, 2020
1 2 9