ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวช ใช้เวลาประมาณกี่วัน

ถาม – ตอบCategory: ฝากคำถามในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวช ใช้เวลาประมาณกี่วัน
nptadmin Staff asked 5 months ago

1 Answers
nptadmin Staff answered 5 months ago

ประมาณ 15 วันทำการ