042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าว

ผู้ว่าฯ พาทำบุญ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดศิลามูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชา รัฐ

nptadmin

March 16, 2020