ข้อควรรู้ ก่อนปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ

คนไทยชอบทำบุญทำทาน และมีไม่น้อยที่มักใช้วิธีปล่อยสัตว์น้ำ นัยว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมสร้างบารมี แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสัตว์น้ำชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปล่อยลงห้วยหนองคลองบึงในเมืองไทย และชนิดใดควรส่งเสริมให้ช่วยกันปล่อยเยอะๆ

ก่อนปล่อยปลาดังกล่าว ควรรู้อะไรบ้าง (จากกรมประมง)

สัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านเรานั่นคือ สัตว์น้ำต่างถิ่น หรือที่เรียกว่า เอเลี่ยน สปีชีส์ (Alien Species) เช่น ปลาดุกอัฟริกัน ปลาดุกลูกผสม หรือ “บิ๊กอุย”กุ้งเครย์ฟิชเต่าญี่ปุ่น หรือ เต่าแก้มแดงปลาหางนกยูงปลากดเกราะดำ ปลากดเกราะลายตะพาบไต้หวันปลาทับทิมปลานิลปลาหมอสีคางดำ เป็นต้น

หากปล่อยสัตว์เอเลี่ยน สปีชีส์เหล่านี้ลงในแหล่งน้ำจะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยมีจำนวนลดน้อยลงถึงขั้นสูญหาย เนื่องจากถูกคุกคามจากสัตว์น้ำต่างถิ่น และยังส่งผลกระทบกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรในกรณีที่สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดรอดเข้าไปในบ่ออีกด้วย

นอกจากนี้ ปลาต่างถิ่นบางชนิดที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ยังเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงแบบปิดเท่านั้น ไม่เหมาะกับการปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาหางนกยูง ปลาดุกบิ๊กอุย

สำหรับสัตว์น้ำที่ควรปล่อยลงแหล่งน้ำนั่นคือ สัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย อาทิ ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาหมอไทยปลายี่สกไทยปลากรายปลาโพงปลาบึก เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำสายพันธุ์ไทย สร้างแหล่งอาหารโปรตีน ช่วยรักษาสภาพระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวิภาพให้สมบูรณ์นั่นเอง