คณะสงฆ์อำเภอสามพรานประชุมติดตามงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน พระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสามพราน โดยได้นำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ เช่น การสร้างรูปเคารพนอกพระพุทธศาสนาในวัด การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายคณะสงฆ์ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้เชิญนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมและถวายข้อคิดเห็นในวันดังกล่าวด้วย