การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติมหาเถรสมาคม (คลิกเพื่อดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคม)
มหาเถรสมาคม ได้มีมติเรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พิธีสวดพระพุทธมนต์ ฯลฯ