ติดต่อเรา

อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7300

โทรศัพท์ 034 244505 โทรสาร 034 244506
email : npt@onab.go.th