คณะสงฆ์อำเภอสามพรานประชุมติดตามงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน พระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ

nptadmin

September 11, 2020
1 2 9