แจกเทมเพลทจดหมายข่าว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม แจกเทมเพลทจดหมายข่าว และเทมเพลทประกอบข่าวที่เหมาะกับขนาดที่เฟสบุ๊กกำหนด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบจดหมายข่าว | คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook

nptadmin

May 23, 2020

บ้าน ราชการ ช่วยวัด

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำรวจวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจากการสำรวจ พบวัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 5 วัด บัดนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความช่วยเหลือวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว วัด ช่วย บ้านและราชการ บ้าน + ราชการ ช่วยวัด

nptadmin

April 14, 2020
1 2 3 4