วัดช่วยวัด

วันนี้ (9 เมษายน) เวลา 09.30 น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ในนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปถวายเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณร ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดทั้งในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส

nptadmin

April 9, 2020

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่อย่าลืมพระภิกษุสามเณรที่อยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พระภิกษุสามเณรอยู่วัด อยู่เชื้อ เพื่อชาติ แต่ญาติโยม อย่าลืมเข้าวัดนำภัตตาหารมาถวายกันนะครับ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

nptadmin

April 4, 2020

พระมาโปรด

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน โดยจัดข้าวกล่องมอบแก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เริ่มเวลา 10.00 น. – 13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวนวันละ 500 ชุด จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย

nptadmin

April 2, 2020

วัดพระปฐมเจดีย์ Big Cleaning องค์พระ

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

nptadmin

March 23, 2020

วัดกลางบางพระกับ Social distancing พิธีการศพ

เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน วัดกลางบางพระ

nptadmin

March 23, 2020

พลังบวรจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

วันนี้ (๒๐ มีนาคม) เวลา ๐๙๐๐ น. ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พลังบวรจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์”

nptadmin

March 20, 2020

สาธารณสงเคราะห์

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่วัดบางเลน อำเภอบางเลน ได้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้มีความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยด้วยการเย็บผ้าด้วยมือตนเอง

nptadmin

March 19, 2020

ร่วมด้วย ช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤติ

คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

nptadmin

March 18, 2020

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมประกาศมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

nptadmin

March 18, 2020
1 2 3 4