บ้าน ราชการ ช่วยวัด

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำรวจวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจากการสำรวจ พบวัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 5 วัด บัดนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความช่วยเหลือวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว วัด ช่วย บ้านและราชการ บ้าน + ราชการ ช่วยวัด

nptadmin

April 14, 2020

วัดช่วยวัด

วันนี้ (9 เมษายน) เวลา 09.30 น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ในนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปถวายเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณร ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดทั้งในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส

nptadmin

April 9, 2020

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่อย่าลืมพระภิกษุสามเณรที่อยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พระภิกษุสามเณรอยู่วัด อยู่เชื้อ เพื่อชาติ แต่ญาติโยม อย่าลืมเข้าวัดนำภัตตาหารมาถวายกันนะครับ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

nptadmin

April 4, 2020

พระมาโปรด

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน โดยจัดข้าวกล่องมอบแก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เริ่มเวลา 10.00 น. – 13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวนวันละ 500 ชุด จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย

nptadmin

April 2, 2020

Big Cleaning Day องค์พระ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครนครปฐม เพื่อสนับสนุนรถฉีดน้ำ เพื่อร่วมกับทางวัดพระปฐมเจดีย์ ในการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

nptadmin

March 21, 2020

สาธารณสงเคราะห์

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่วัดบางเลน อำเภอบางเลน ได้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้มีความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยด้วยการเย็บผ้าด้วยมือตนเอง

nptadmin

March 19, 2020

ร่วมด้วย ช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤติ

คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

nptadmin

March 18, 2020
1 2