ร่วมด้วย ช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤติ

คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ ซึ่งวัดทุกวัดในจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่