สาธารณสงเคราะห์

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่วัดบางเลน อำเภอบางเลน ได้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้มีความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยด้วยการเย็บผ้าด้วยมือตนเอง. เพื่อนำกลับไปทำที่บ้านได้ ในส่วนทางวัดบางเลนก็นำผ้าและอุปกรณ์ให้โยมที่มีความสามารถทำหน้ากากอนามัย มาให้ทางวัด เพื่อทางวัดจะได้นำไปแจกพระเณรและญาติโยมทั่วไป พร้อมกันนี้ มีพระเถระและพระเณรมาช่วยเย็บอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้แจกจ่ายให้ผู้ยากไร้และผู้พิการทั่วไป