อับเดทวัดในจังหวัดนครปฐมที่งดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและกิจกรรมอื่นๆ

 1. วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
 2. วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี
 3. วัดไทร อำเภอนครชัยศรี
 4. วัดพิศาลโพธิญาณ อำเภอนครชัยศรี
 5. วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี
 6. วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี
 7. วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี
 8. คณะสงฆ์ตำบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม ของดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม
 9. วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
 10. วัดดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
 11. วัดหนองกระพี้ อำเภอดอนตูม งดจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ วันที่ 28-29 มี.ค. และงานปริวาสกรรม วันที่ 1-10 เม.ย.63
 12. วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
 13. วัดหนองกระโดน อำเภอเมืองนครปฐม
 14. วัดบางเลน อำเภอบางเลน
 15. วัดดอนสามสิบ อำเภอบางเลน
 16. วัดบางหลวง อำเภอบางเลน
 17. วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อำเภอสามพราน
 18. วัดนครชื่นชุ่ม อำเภอสามพราน