คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมประกาศมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้แสดงความห่วงใยต่อพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่มาทำบุญและบำเพ็ญศาสนกิจที่วัด จึงได้หารือเพื่อวางมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ จึงได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดเข้ามายังวัดและหรือประชาชนทั่วไป

เเนบท้ายประกาศ