ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย อำเภอพุทธมณฑล  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ

พลังบวรจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม