วัดไร่ขิง BIG CLEANING DAY

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์-สามเณร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ทำ Big cleaning ทำความสะอาดพื้นที่รอบพระอุโบสถวัดไร่ขิง โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองไร่ขิง และอบต.ท่าตลาด

– ข่าวอื่นๆ –