อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่อย่าลืมพระภิกษุสามเณรที่อยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พระภิกษุสามเณรอยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพราะฉะนั้น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังญาติโยม อย่าลืมเข้าวัดนำภัตตาหารมาถวายกันนะครับ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

#พระภิกษุสามเณร ต้องปลอดภัย