UPDATE วัดที่ยกเลิกกิจกรรม

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
วัดที่แจ้งงดจัดโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนและกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอื่นๆ

 • วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
 • วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี
 • วัดไทร อำเภอนครชัยศรี
 • วัดพิศาลโพธิญาณ อำเภอนครชัยศรี
 • วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี
 • วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี
 • วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี
 • คณะสงฆ์ตำบลห้วยด้วน อ.ดอนตูม ของดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม
 • วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
 • วัดดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
 • วัดไร่ขิง พระอารามหลวง งดจัดงานประจำปี ที่กำหนดจัดขึ้น ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
 • วัดหนองกระพี้ อำเภอดอนตูม งดจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ วันที่ 28-29 มี.ค. และงานปริวาสกรรม วันที่ 1-10 เม.ย.63
 • วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดหนองกระโดน อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดบางเลน อำเภอบางเลน
 • วัดดอนสามสิบ อำเภอบางเลน
 • วัดบางหลวง อำเภอบางเลน
 • วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อำเภอสามพราน
 • วัดนครชื่นชุ่ม อำเภอสามพราน
 • วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน
 • วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดไร่เกาะต้นสำโรง อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
 • วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (มหายาน) อำเภอสามพราน
 • วัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
 • คณะสงฆ์อำเภอบางเลน