พระมาโปรด

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน โดยจัดข้าวกล่องมอบแก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เริ่มเวลา 10.00 น. – 13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวนวันละ 500 ชุด จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย